Izjava o zasebnosti

To Izjavo o zasebnosti smo ustvarili, da pokažemo, da nam je zasebnost naših uporabnikov zelo pomembna in da naše uporabnike podrobno seznanimo s politiko varstva osebnih podatkov, torej z načini zbiranja in obdelave osebnih podatkov.
Prosimo, da natančno preberete to izjavo, če želite izvedeti, kako zbiramo, obdelujemo, hranimo ali kako drugače uporabljamo vaše osebne podatke.

Pravni okvir

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/ 46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), nudimo vse potrebne informacije o varstvu vaših osebnih podatkov.

Vodja obdelave podatkov

Vodja obdelave osebnih podatkov je RELAX NEKRETNINE d.o.o., Kralja Zvonimirja 89, Novi Vinodolski.

V zvezi z vprašanji o varstvu vaših osebnih podatkov se lahko obrnete na nas pisno preko elektronske pošte: info@relax-nekretnine.com in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili na kakršnokoli vprašanje ali pritožbo v zvezi z našim zbiranjem, obdelavo. shranjevanja ali drugih načinov uporabe vaših osebnih podatkov.

Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se uporablja predvsem za opravljanje naše dejavnosti, za katero smo bili ustanovljeni, torej za namen posredovanja pri nakupu nepremičnin. Poleg navedenega se osebni podatki, kadar je to smotrno, zbirajo in obdelujejo za namene na primer vodenja postopkov pred pristojnim sodiščem, zagotavljanja varovanja premoženja in oseb, odkrivanja storilcev kaznivih dejanj in preprečevanja goljufij, delovanja. v skladu z zakonskimi obveznostmi uresničuje vaše zahteve ter rešuje vaša vprašanja in reklamacije. Osebne podatke zbiramo in obdelujemo za enega ali več posebnih namenov le na podlagi vaše privolitve, ki jo lahko kadarkoli prekličete tako, da pišete na e-naslov: info@relax-nekretnine.com. V primeru, da se zbiranje in obdelava osebnih podatkov izvaja za enega ali več posebnih namenov, za katere ste podali soglasje in ki niso navedeni v tem razdelku Izjave o zasebnosti, vam bomo zagotovili vse potrebne informacije o tem posebnem namenu.

Zbiramo in obdelujemo le osebne podatke (kot so ime in priimek, naslov, OIB, e-pošta ipd.), ki so nujni in so pridobljeni v okviru realizacije zahtevanih storitev ter ste jih pridobili vi, s strani tretjih oseb ali iz javno dostopnih virov (sodni register, zemljiška knjiga itd.).

Povezave s tretjimi osebami

Pri izvedbi zahtevane storitve vaše osebne podatke damo na razpolago odvetniški pisarni, ki aktivno sodeluje v istem postopku izvajanja. Prav tako, glede na to, da vam nudimo tudi dodatne (poprodajne) storitve, kot je na primer prenos režijskih stroškov, dajemo vaše osebne podatke na razpolago npr. pristojnim službam, ki izvajajo prenos režijskih stroškov. .

Obdobje hrambe podatkov

Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za izvedbo zahtevane storitve naših uporabnikov, razen če trenutno veljavni predpisi ne določajo daljšega obdobja hrambe podatkov za določen namen.

Pravice uporabnika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

V skladu s pravno podlago za zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov imate lahko naslednje pravice:

- pravico do informacije o tem, kateri vaši osebni podatki se zbirajo in obdelujejo
- pravico do obveščenosti o namenu, za katerega se vaši osebni podatki zbirajo in obdelujejo
- pravico do obveščenosti o tem, katerim tretjim osebam so vaši osebni podatki na voljo
- pravico zahtevati popravek netočnih/spremenjenih osebnih podatkov
- pravico zahtevati izbris vaših osebnih podatkov po izpolnitvi namena obdelave
- pravico do ugovora zoper zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, če menite, da nimamo pravice zbirati in obdelovati vaših osebnih podatkov
- pravica do preklica privolitve (če gre za isti dan za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov)

Spremembe izjave o zasebnosti

V primeru sprememb izjave o zasebnosti vas bomo obvestili na tej strani in posodobili spodnji datum spremembe politike zasebnosti, kot sledi.
Ta politika zasebnosti je bila nazadnje spremenjena 22. decembra 2022.