Izjava o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti stvorili smo kako bismo pokazali da ozbiljno brinemo o privatnosti svojih korisnika te kako bi svoje korisnike detaljno informirali o politici zaštite osobnih podataka, odnosno o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka.
Molimo Vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, čuvamo ili na bilo koji drugi način koristimo Vaše osobne podatke.

Pravni okvir

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba), pružamo sve potrebne informacije o zaštiti Vaših osobnih podataka.

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je RELAX NEKRETNINE d.o.o., Kralja Zvonimira 89, Novi Vinodolski.

Vezano uz upite za zaštitu Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati pisano putem adrese elektroničke pošte: info@relax-nekretnine.com te ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na svako Vaše pitanje ili pritužbu vezanu uz naše skupljanje, obrađivanje, čuvanje ili drugi način korištenja Vaših osobnih podataka.

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Prikupljanje i obrada osobnih podataka koristi se prvenstveno za ostvarivanje naših djelatnosti radi kojih smo i osnovani, a to je dakle radi posredovanja pri kupnji nekretnina. Osim navedenog, kada je to svrsishodno, osobni se podaci prikupljaju i obrađuju radi npr. vođenja postupaka pred nadležnim sudom, osiguranja zaštite imovine i osoba, otkrivanje počinitelja kaznenih dijela i sprječavanje prijevara, postupanja sukladno zakonskim obvezama, realizacije Vaših zahtjeva te radi rješavanja Vaših pitanja i pritužbi. Prikupljanje i obradu osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha, vršimo isključivo na temelju Vaše privole, koju možete povući u svakom trenutku pisanim putem na adresu elektroničke pošte: info@relax-nekretnine.com. U slučaju da se prikupljanje i obrada osobnih podataka vrši u jednu ili više posebnih svrha za koju ste dali privolu, a koja nije navedena u ovom odjeljku Izjave o privatnosti, tada ćemo Vam dati sve potrebne podatke o toj posebnoj svrsi.

Prikupljamo i obrađujemo samo osobne podatke (poput imena i prezimena, adrese, OIB-a, elektroničke pošte i sl.) koji su nužni i koji su ishođeni u okviru realizacije traženih usluga, a koji su dobiveni od strane Vas, od strane trećih osoba ili iz javno dostupnih izvora (Sudski registar, Zemljišne knjige i sl.).

Poveznice s trećim stranama

Prilikom realizacije tražene usluge, Vaše osobne podatke činimo dostupnima odvjetničkom uredu koji aktivno sudjeluje u istom postupku realizacije. Također, s obzirom na to da Vam omogućavamo i dodatne (postprodajne) usluge, kao što je npr. prijenos režijskih troškova, Vaše osobne podatke činimo dostupnima i npr. nadležnim službama koje vrše prijenos režijskih troškova.

Rok čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je to potrebno kako bismo izvršili traženu uslugu svojih korisnika, osim ako trenutno važećim propisima nije za određenu svrhu predviđen duži rok čuvanja podataka.

Prava korisnika vezano uz obradu osobnih podataka

Sukladno pravnoj osnovi prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka, možete imati sljedeća prava:

-pravo informiranja o tome koji se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju
-pravo informiranja o tome u koju se svrhu Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju
-pravo informiranja o tome kojim trećim stranama se Vaši osobni podaci čine dostupnima
-pravo traženja ispravka netočnih/izmijenjenih Vaših osobnih podataka
-pravo traženja brisanja Vaših osobnih podataka nakon što svrha obrade bude ispunjena
-pravo podnošenja prigovora na prikupljanje i obradu osobnih podataka, ako smatrate da Vaše osobne podatke nemamo pravo prikupljati i obrađivati
-pravo povlačenja privole (ako je ista dana za prikupljanje i obradu osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha)

Promjene Izjave o privatnosti

U slučaju promjena Izjave o privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.
Ova politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 22. prosinca 2022. godine.