23.11.2023

Povećanje paušalnog poreza za turistički smještaj Crikvenica

Povećanje paušalnog poreza za turistički smještaj Crikvenica

Informacije o povećanju paušalnog poreza za smještaj u Crikvenici: Vaša prilika za sudjelovanje

Grad Crikvenica razmatra povećanje paušalnog poreza za sobe, apartmane i kuće za odmor, predlažući povećanje s trenutnih 45,79 € po krevetu na 100,00 € po krevetu. Ovaj prijedlog je dio šireg plana usmjerenog na poboljšanje lokalnih komunalnih usluga.

Ključne informacije o predloženom povećanju poreza

Povećanje poreza ima potencijalni utjecaj na lokalnu turističku industriju i iznajmljivače. Detalji ovog prijedloga dostupni su na službenoj web stranici Grada Crikvenice. Također na stranicama je dostupan i nacrt prijedloga.

E-Savjetovanje: Vaša prilika za izražavanje mišljenja

Grad otvara e-savjetovanje, pružajući priliku građanima da se izjasne o predloženim promjenama. Pozivamo vas da svoje komentare i mišljenja pošaljete od 07. studenog do 07. prosinca 2023. na adresu savjetovanje@crikvenica.hr.

Utjecaj povećanja poreza na turistički sektor i lokalno stanovništvo

Grad Crikvenica aktivno razmatra kako bi povećanje poreza moglo utjecati na lokalne iznajmljivače i cijeli turistički sektor, težeći uravnoteženju između potreba grada i interesa lokalnih aktera.

Poziv na sudjelovanje u e-savjetovanju

Vaše sudjelovanje u procesu e-savjetovanja je važno. Svaki glas pomaže u oblikovanju budućnosti Crikvenice. Podijelite svoje mišljenje i sudjelujte u kreiranju odluka koje utječu na vašu zajednicu.

Odluka o povećanju paušalnog poreza bit će temeljena na povratnim informacijama dobivenim tijekom e-savjetovanja.
Posjetite Grad Crikvenica za više informacija i budite uključeni u oblikovanje vaše lokalne zajednice.